top of page

Salamanca Sport Stadium

 

En certs projecte del despatx intentem començar amb l’estudi, investigació o anàlisis de sistemes de morfogènesis, i desprès derivar-los a les exigències de projecte, i per descomptat desenvolupar-los amb el imputs que ens aporta el programa de necessitats.

En aquest concurs treballem sobre la poligonalització del el·lipsoide fins arribar a una configuració de niu de abella. Aquesta és la nostra estratègia per a crear o generar la volumetria i l’estructura principal del complex, amb això pretenem aconseguir o resoldre un sistema estructural de grans llums molt dividit o fragmentat, poc pesat i que ens permet treballar amb un cantell força reduït.

Evidentment la proposta es centra en l’ elaboració d’una superestructura, però amb el mínim pes i material possibles, cosa que podem aconseguir amb una disposició material semblant a la del panell d’abella.
De fet aquestes estructures tipus membrana es comporten molt bé tant per geometria com per materialitat a càrregues uniformes.

En el despatx aprofitem aquest tipus de projectes per a experimentar i posar en pràctica alguns dels conceptes que més ens interessen.
Pretenem abordar Tant la definició del component mínim del que es compondrà l’estructura principal com una retícula formalitzadora que a més a més servirà per a urbanitzar l’entorn immediat de l’edifici principal. Aquesta malla de niu d’abella, per al seu caràcter fonamentalment formalitzador i matèric ens permetrà crear petites articulacions formals en l’entorn per a enquibir-hi part del programa que creiem necessari.

PROMOTOR:    

DATA D’ENTREGA:    

EMPLAÇAMENT:    

SUPERFICIE:    

AUTOR:    

EQUIP HYBRIDa:

JURAT :    

 

 

bottom of page