top of page

Evidentment la proposta es centra en l’ elaboració d’una superestructura, però amb el mínim pes i material possibles, cosa que podem aconseguir amb una disposició material semblant a la del panell d’abella.
De fet aquestes estructures tipus membrana es comporten molt bé tant per geometria com per materialitat a càrregues uniformes.

En el despatx aprofitem aquest tipus de projectes per a experimentar i posar en pràctica alguns dels conceptes que més ens interessen.
Pretenem abordar Tant la definició del component mínim del que es compondrà l’estructura principal com una retícula formalitzadora que a més a més servirà per a urbanitzar l’entorn immediat de l’edifici principal. Aquesta malla de niu d’abella, per al seu caràcter fonamentalment formalitzador i matèric ens permetrà crear petites articulacions formals en l’entorn per a enquibir-hi part del programa que creiem necessari.

PROMOTOR:    

AJUNTAMENT DE SALAMANCA

DATA D’ENTREGA:    

Juliol 2006

EMPLAÇAMENT:    

Parque de la Alamedilla. SALAMANCA

SUPERFICIE:    

4.600 m2

AUTOR:    

JORDI TRUCO - SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:

EMMANUEL RUFO

MARCO VERDE

NURIA GOMEZ

JURAT:

Ilmo. Sr. Alcalde de Salamanca, como Presidente
Concejal Delegado de Urbanismo
Concejal Delegado de Deportes
Director del Área de Ordenación Local
Un Arquitecto representantes por cada grupo político municipal
Arquitecto representante del Colegio Oficial de Arquitectos

 

 

Salamanca Sport Stadium

 
En certs projecte del despatx intentem començar amb l’estudi, investigació o anàlisis de sistemes de morfogènesis, i desprès derivar-los a les exigències de projecte, i per descomptat desenvolupar-los amb el imputs que ens aporta el programa de necessitats.

En aquest concurs treballem sobre la poligonalització del el·lipsoide fins arribar a una configuració de niu de abella. Aquesta és la nostra estratègia per a crear o generar la volumetria i l’estructura principal del complex, amb això pretenem aconseguir o resoldre un sistema estructural de grans llums molt dividit o fragmentat, poc pesat i que ens permet treballar amb un cantell força reduït.

 

PROMOTOR:    

AJUNTAMENT DE SALAMANCA

EMPLAÇAMENT:    

Parque de la Alamedilla. SALAMANCA

SUPERFICIE:    

4.600 m2

AUTOR:    

JORDI TRUCO - SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:

EMMANUEL RUFO
MARCO VERDE
NURIA GOMEZ

 

 

bottom of page