top of page

Tembo BCN Suites. Maig 2021, basament finalitzat i comença la façana corba.


Un cop finalitzat el socol de l'edifici, on es produeix l'acces, comença a enlairarse la mtorre corba que s'articula per donar vistes al mar mirant cap el llobregat.


Concurs guanyat per HYBRIDA (Jordi Truco, Sylvia Felipe), AZCON (Antonio Sanmartin). Execucio d'obra a carrec de D388 (Jaume Font). construccio a carrec de Copcisa.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page