Maig 2021, basament finalitzat i comença la façana corba, Tembo Suites Port Forum Barcelona.

Un cop finalitzat el socol de l'edifici, on es produeix l'acces, comença a enlairarse la mtorre corba que s'articula per donar vistes al mar mirant cap el llobregat.

Edifici dissenyat per HYBRIDA (Jordi Truco, Sylvia Felipe), AZCON (Antonio Sanmartin) i D388 (Jaume Font).

execucio d'obra a carrec de D388, construccio a carrec de Copcisa.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square