top of page

Tembo suites and Apartments, Iniciem la col·locació de la pell de la evolvent exterior, Gener 2023.

Les façanes exteriors de l’edifici, estan concebudes com una doble pell:

La interior es on es situen les obertures, i es produeix el tractament tèrmic, la exterior feta de panells de xapa deployé te caràcter de filtre solar i d’umbracle que a demes reforça la volumetria des de lluny, però permet les vistes des de les habitacions.


Es un edifici en clima mediterrani, per lo tant el tractament de la llum i el control tèrmic es cabdal. La bonança climàtica durant 6 mesos a l’any, permet plantejar espais semi exteriors on s’hi pot estar i gaudir de vistes al mar. Des de les habitacions els usuaris podran desfruitar de terrasses mediterrànies protegides del sol. Des de lluny però, els panells repetitius prenen la funció de definir el volum de l’edifici com un objecte unitari, creant un patró a mode d’escames que propicia un joc de brillantors en sintonia amb l’escala de l’edifici. Aquests panells es superposen a les horitzontals marcades per forjats i baranes per a reforçar l’esveltesa de les torres, tractant la volumetria com un objecte sencer i únic.


L’edifici Tembo, te una tectònica clarament definida i pensada per a la seva escala, per ser vist i apreciat des de lluny, que s’articula en la gran dimensió, difuminant la lectura forjats però a la vegada es una obra arquitectònica que funciona a escala d’usuari, i de qualitats mediterrànies, en la que totes les operacions a gran escala tenen un efecte de funció especifica en l’escala humana.


TEMBO BCN SUITES / PORT FORUM BARCELONA

 

COMPETITION WINER:

HYBRIDa (Jordi Truco, Sylvia Felipe), aZCON (Antonio Sanmartín).

 

AUTORS, ARCHITECTS OF RECORD:    

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartín

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

 

TECHNICAL PROJECT DEVELOPMENT:

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartín

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

D388 ARQUITECTURA, Jaume Font

 

SITE WORKS DIRECTION:

D388 ARQUITECTURA, Jaume Font

 

DEVELOPER CONSTRUCTION:

COPCISA

 

INVESTOR:

STAHLER REAL STATE, Joachim Stahler

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page