top of page

CAP Arboç

Reconeixem la rellevància que té l’actual equipament, clarament reforçada per la centralitat i representativitat de la seva ubicació: Cap i destí de la Plaça de Catalunya, així com a punt de la traça de l’antiga Vía Augusta al seu pas per Arboç.
Actuem en la radicalitat dimensional de l’edifici existent (68m x 10,5m):

  • S’escapça 6 de les 19 cruixies de l’edifici existent i es genera un ampli espai d’accés tangent a la Via Augusta que acompanya al visitant a la nova centralitat funcional. D’aquesta manera mantenim la rellevància de l’accés des de la plaça, i a l’hora permetem la integració funcional total de la nova ampliació. 

  •  Reconeixem el valor funcional i empremta de l’edifici, tot replicant el seu funcionament en la nova ampliació, i mantenint l’estructura de “Barres” i “Pas central”

 

Obrim un Carrer a la part posterior de la parcel.la, per tal de permetre la circumval•lació a l’equipament, així com ubiquem 27 places d’aparcament per tal de facilitar l’accés amb vehicle a l’equipament. Espais diferenciats al llarc del recorregut.

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

EMPLAÇAMENT:    

TARRAGONA, Plaça de Catalunya, 15, 43720, Arboç

SUPERFICIE:    

1834.55 m² 

AUTOR:

HYBRIDa, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LUCIO RAMPANELLI

LAIA ESPINO

 

 

Valorem la funcionalitat de l’edifici existent, i mantenim, tant el sistema de barres com un corredor central que les uneix transversalment.
Les 3 barres es disposen de manera estratègica per generar 2 espais exteriors molt importants en la proposta i que s’integren en el seu espai vital:

  • Gran pati interior, tancat al carrer, on estratègicament s’han ubicat les grans sales de Rehabilitació i Activitats Comunitàries, així com les sales d’espera de Pediatria, per que hi puguin gaudir, tant visualment, com si en algun moment determinat es vol realitzar alguna activitat exterior. 

  • Espai exterior d’accés, com a connexió urbana de l’equipament

El projecte es desenvolupa en una sola planta i l’accés central t’ubica al seu vell mig, entre el mostrador de recepció i l’accés a l’Àrea d’atenció continuada. Des de la cota de l’edifici existent, es realitza una lleu adecuació al terreny  (-4%) de las següents barres en la connexió sense que sigui perceptible als usuaris. La proximitat de l’Àrea d’atenció continuada amb l’accés i oposada a la resta de programa funcional permet el seu funcionament independent sense interferències amb la resta d’activitats, tot i que l’edifici té un accés centralitzat. També existeix un accés restringit per personal, i emmagatzematges diversos. El gruix de cambres d’instal.lacions es col•loquen a la planta alta del volum transversal, en el seu creuament sobre les barres, de manera que una passera les uneix, i permet dos espais de doble alçada, únicament als àmbits d’unió per dotar de certa representativitat als trams de circul.lació.  La configuració de l’edifici admet una ampliacio en P1 en la barra sud donat el sistema de circulació transversal, sense afectar-ne el funcionament.  

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

DATA D’ENTREGA:    

NOVEMBRE 2020

EMPLAÇAMENT:    

TARRAGONA, Plaça de Catalunya, 15, 43720, Arboç

SUPERFICIE:    

1834.55 m² 

AUTOR:

HYBRIDa, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LUCIO RAMPANELLI

LAIA ESPINO

JURAT :    

Josep Farré i Canal

Carolina Cuevas i Martín

Isabel Monterde i Cortés 

 

 

bottom of page