top of page

HYBRIDa arquitectes

HYBRIDa és una oficina d'arquitectura amb una experiència de divuit anys en projectes construïts i amb una important carrera en el desenvolupament de projectes de recerca. El nostre estudi neix a Barcelona el 2004. Els seus fundadors, Sylvia Felipe i Jordi Truco, vam decidir iniciar una carrera professional pròpia després d'un període de col·laboració a diverses oficines entre les quals hi ha Martinez Lapeña & Torres arquitectes o Correa & Milà arquitectes. Després d'un intens inici de la nostra pràctica professional, vam voler ampliar la nostra formació al Regne Unit cursant el màster Emergent Technologies and Design, a l'Architectural Association i a continuació desenvolupant un projecte de post doctorat a la University of Reading. Des de llavors, hem col·laborat com a professors convidats a diverses universitats del Regne Unit, Estats Units i Holanda.

 

A HYBRIDa entenem l'arquitectura com una disciplina que s'ha de mostrar receptiva i atenta als canvis que es produeixen al nostre entorn. La nostra oficina planteja una estratègia de disseny integral que interseca la computació, el disseny paramètric, l'enginyeria biomimètica i la fabricació digital, per tal de dissenyar i crear espais o sistemes arquitectònics complexos, més eficients i que s'adaptin al seu entorn. Practiquem l'arquitectura a l'àmbit de l'edificació, la docència i la investigació. Hem rebut beques i subvencions d'institucions com: AHRC (Arts i Humanities Research Council of England), CIDEM (Centre Innovació i Desenvolupament Empresarial d'Espanya), CAPACITIES (Seventh European Research Programme).

 

A HYBRIDa durant els darrers anys hem desenvolupat projectes de diverses escales, des de vivendes, projectes de recerca finançats per la UE, aixi com concursos publics i privats. El 2017 HYBRIDa guanya junt amb aZCON (Antonio Sanmartin) el concurs del Hotel de 23.000 m2 Tembo Suites and Apartaments (convocat per Stahler Real Estate Group), la construcció del qual acabara el Novembre de 2023. El 2023 guanya juntament amb C63 Studio ( Miquel Espinet, Xavier Osarte, Ester Segura) dos concursos de Infraestructures de Catalunya, fent una mica realitat el somni de poder participar la construcció d’ equipaments públics per a Catalunya.

HYBRIDa architects

HYBRIDa is an architecture office with eighteen years of experience in built projects and with an important career in the development of research projects. The practice was born in Barcelona in 2004. We, Sylvia Felipe and Jordi Truco, the founders, decided to start our own professional career after a period of collaboration in various offices, including Martinez Lapeña & Torres architects or Correa i Mila architects. After an intense start to our professional practice, we wanted to broaden our horizons in the United Kingdom by coursing the Master's Emergent Technologies and Design at the Architectural Association and then developing a postdoctoral project at the University of Reading. Since then, we have collaborated as visiting professors at various universities in the United Kingdom, the United States and the Netherlands.

 

At HYBRIDa we understand architecture as a discipline that must be receptive to the permanent changing environment. Our office proposes a comprehensive design strategy that intersects computational systems, parametric design, biomimetic engineering and digital manufacturing, in order to design and create efficient spaces and architectural systems that adapt to their environment. We interact with architecture in the field of building, teaching and research. During years, we have received scholarships and grants from institutions such as AHRC (Arts and Humanities Research Council of England), CIDEM (Centro Innovación y Desarrollo Empresarial de España), CAPACITIES (Seventh European Research Programme).

 

At HYBRIDa in recent years, we have developed projects of various scales, from housing, research projects funded by the EU to private and public competitions.

HYBRIDa won together with aZCON (Antonio Sanmartin) the competition for the 23,000 m2 Tembo Suites and Apartments Hotel (by Stahler Real Estate Group), whose construction will end in November 2023. In 2023, together with C63 Studio (Miquel Espinet, Xavier Osarte, Ester Segura) HYBRIDa wins two competitions for Infrastructures of Catalonia, making the dream of being able to participate in the construction of public facilities for Catalonia come true.

Contact:

Land_ 0034 933285661

Cel_0034 669392926

hybrida@telefonica.net

 

bottom of page