top of page
HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_01

HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_01

HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_02

HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_02

HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_03

HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_03

HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_04

HYBRIDA_CAP ELS MONJOS_04

CAP a Santa Marguerida i els Monjos

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA

El nou CAP Santa Margarida i els Monjos vol valorar i significar el context urbà en el que s’insereix. Així l’edifici es compacta en un volum de planta baixa més un pis que s’aparta amablement per deixar passar els arbres existents que transcorren al llarg del passeig verd de l’Avinguda de Cal Rubió i generar una petita plaça davant seu que actuarà com avantsala del nou equipament i configurarà l’inici-final de l’eix cívic.

FUNCIONALITAT

L’edifici s’estructura al voltant d’un pati, que captura 3 del arbres més significatius que trobem al solar. El pati genera al seu voltant un esquema de circulacions clar i senzill de fàcil lectura per part de l’usuari i visitant. L’organització “claustral” evita la fragmentació de les grans àrees programàtiques i permet ubicar-les de manera que es poden complementar entre elles. L’escala central ajuda a reduir els recorreguts dins de l’edifici.

L’estructura situada a façana exterior i façana allibera l’espai de servituds i el flexibilitza de cara a futures redistribucions.

La zona de malalts respiratoris es pot fer servir com a ampliació tant per a l’àrea de pediatria com per a la d’atenció continuada.

El pati esdevé un espai exterior d’esponjament i una zona de jocs que complementa l’àrea d’espera de pediatria.

QUALITAT ARQUITECTÒNICA

A l’exterior, plantegem una pell neutre que embolcalla tot l’edifici conformada per una gelosia que permetrà tamisar la llum i protegir les finestres d’una excessiva radiació a la vegada que garanteix la privacitat dels usuaris.                        

El patí és l’element responsable de la qualitat ambiental a l’interior de l’edifici. La il·luminació natural es capta a través d´aquest pati, de manera que podem controlar millor la radiació amb el filtre de la vegetació. Alhora, el pati actuarà com a element biofílic que s’incorpora en tot moment a l’experiència de l’usuari.

SOSTENIBILITAT

Criteris de sostenibilitat passiva:

El pati actua com a regulador tèrmic de l’equipament, facilitant la ventilació creuada.

Es minimitzen les obertures i s’incrementa l’aïllant tèrmic (14cm a façana, 25cm a coberta), contribuint a reduir els consums energètics.

Sostenibilitat constructiva:

S’utilitzaran materials de proximitat Km0 (ceràmica, fusta, terrazo) amb segell ecològic.

La construcció en sec facilita la futura deconstrucció de l’edifici disminuint els costos mediambientals.

Pels acabats interiors s’utilitzaran materials naturals per minimitzar l’electricitat estàtica i les emissions de compostos químics sintètics.

Sostenibilitat activa:

Es proposen captadors solars fotovoltaics per a la producció d’energia elèctrica.

Per tal de reduir el consum energètic s’estudiarà una instal·lació de climatització per geotèrmia o aerotèrmia i recuperador de calor, control central i sensor de presència que funcionarà conjuntament amb un sistema de ventilació d’aire primari amb recuperació de calor i humitat.

ECONOMIA DE LA PROPOSTA

L’ortogonalitat i la compacitat de l’edifici faciliten el procés constructiu i l’economia de recursos energètics.

Es plantegen solucions constructives de poc manteniment i gran durabilitat, emprant materials de proximitat i d’ús habitual (obra de fàbrica, fusta, etc).

La construcció industrialitzada d’elements modulars ajudarà a reduir els terminis d’execució.

L’estructura es resoldrà amb un esquema senzill i optimitzat amb retícula ortogonal.

La façana ceràmica permetrà ajustar els costos de la pell interior, les fusteries i els envidraments.

En quant a l’economia energètica, es realitzarà una avaluació de consums elèctrics, per tal de quantificar la superfície del sistema de producció fotovoltaic i així compensar els consums generats.


 

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

DATA D’ENTREGA:    

octubre 2022

EMPLAÇAMENT:    

Santa Margarida i els Monjos

SUPERFICIE:    

---

AUTOR:    

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LAIA ESPINO

JURAT :    

-------------------

 

 

bottom of page