top of page

Lopez Paz Pharmacy

 

La farmàcia esta dividida en dos zones ben diferenciades:  La zona destinada a un ús públic que es situa més propera a l’accés des del carrer–Zona d’atenció a l’usuari-; i per altre banda la zona restringida als treballadors, que es situa al fons del local, i en la que s’ubiquen la “Zona de recepció i revisió de mercaderies”, el “laboratori”, el “despatx del farmacèutic”, i la  “cambra higiènica”. 

En quant a la zona més pública, l’objectiu de la proposta ha estat dotar la farmàcia de la màxima àrea d’exposició; una àmplia zona en la que l’usuari pugui proveir-se dels materials de parafarmàcia, que sense recepta mèdica es poden escollir. El ventall que ofereix el mercat és molt ampli, i les farmàcies actualment opten per mostrar aquesta varietat en prestatges d’exposició endreçats per temàtiques.
Per altra banda tots aquells productes que requereixen prescripció mèdica, no són accessibles al públic i es serveixen per personal qualificat al taulell d’atenció a l’usuari.
La proposta també inclou un petita sala polivalent en que es pot donar una atenció més personalitzada en dietètica, deshabituació, o altre mena de sessions.

En quant a la zona restringida als treballadors es situa més enllà del taulell d’atenció, darrera dels últims prestatges d’exposició. D’aquesta manera, la zona de treball del taulell d’atenció, es relaciona directament amb la taula de recepció de mercaderies, i amb la calaixera d’emmagatzematge. 
Aquest 3 àmbits (taulell d’atenció-taula de recepció i calaixera) són els d’ús continu pel personal, que en moments sense afluència, ha de poder treballar en recepcions, i poder tenir accés visual a la zona pública, en cas que algú accedís al local.

També en aquesta zona restringida es troba un petit despatx en el que el farmacèutic pot realitzar l’activitat més administrativa, així com, si fos el cas, atendre personalment a algun usuari que ho requereixi.

Al fons del local es situen les habitacions d’ús més esporàdic, com són, el petit laboratori, el magatzem, i el bany.

A nivell d’ús, la cambra higiènica compleix els criteris TAAC, i és accessible a una persona de mobilitat reduïda que ho pugui necessitar de manera esporàdica. L’evacuació del sanitari es farà a través d’un baixant existent d’aigües negres

La zonificació d’estances es realitzarà amb envans de construcció en sec, formats per plaques de cartó-guix amb aïllament de llana de roca en el seu interior. En les zones humides la placa de cartó guix exterior serà hidròfuga. Les obertures de vidre que separen el despatx de la zona de recepció es composaran de vidre laminat. S'instal·larà fals sostre en tots els espais. Els sanitaris tindran fals sostre de cartó-guix hidròfug. S’ubicaran registres allà on sigui necessari per manteniment de les instal·lacions.
 

PROMOTOR:    

SYLVIA LOPEZ PAZ

GESTIO DE CONTRACTACIO:    

HYBRIDa

MANAGEMENT OBRA:    

HYBRIDa

EMPLAÇAMENT:    

C/ AVINGUDA DE L’ARAMPRUNYA 23

AUTOR:  

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:

ANDRES DEJANON
SARA CORRIDORI
MARCO COLLU

FOTOGRAFIA:

JORDI MESTRICH


COL.LABORADORS EXTERNS:   

ESTRUCTURES: ESTUDI PUNT 6 – ANTONI CASAS
INSTAL.LACIONS: ELECTRICA RIUS
METALISTERIA: BLANCO METALISTERIA
PALETERIA: GAPI 2


REDACCIO PROJECTE :    

HIVERN 2017

PEM:    

124.000 €

SUPERFICIE:  

112m2
 

bottom of page