top of page

Amposta 24 Houses


L’objecte de l’encàrrec d’aquest projecte es el de la realització de 24 habitatges unifamiliars amb jardí propi.S’ha previst crear una sub - estructura urbana a partir que algunes de les traces del teixit urbà existent en el pla, combinat amb l’agrupament no lineal, sinó desencaixat d’un model de vivenda de planta en L. L’agrupació d’aquests habitatges crea uns espais buits entre ells, que s’aprofiten per a col·locar el jardí privat de cada vivenda. D’aquesta composició es pretén: trencar la monotonia en façana i gaudir d’un esponjament en l’agrupació. Gràcies a la planta en L s’aconsegueix dotar a cada habitatge del màxim d’espai lliure possible, la màxima quantitat de façana per afavorir l’assoleig.

PROMOTOR:

ADMINISTRACIO I GESTIO D’HABITATGES SL

 

EMPLAÇAMENT:

C/ MAS DE BARBERANS – C/ AVINGUDA DE LA RAPITA.

PLA PARCIAL “LLIGALLO DEL BAIX-NORD” 43870 AMPOSTA

 

AUTOR:

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE – VICTOR TRUCO

  

EQUIP HYBRIDa

RAUL DUQUE DUQUE

JOSE JASPEADO

ANA GALLARDO 

SUPERFICIE:

5.106.49 m2

Les vivendes es separen del límit del solar del màxim marge que la normativa permet, quedant igualment un espai interior d’illa entre façanes posteriors molt notable. A l’interior de l’illa es crearà un espai d’us comunitari dotat de piscina, i espai enjardinat en dos nivells, un dels quals servirà també com a accés rodat lent per a les vivendes de la tipologia L2A .
Tot i que l’espai interior es comunitari però privat, es pretén donar-li un us de caire públic en el tractament dels recorreguts afavorint que el vianant pugui utilitzar aquest espai com a part de la ciutat.

El programa dut a terme a cada habitatge es el d’una casa unifamiliar en forma de L que es desenvolupa en Planta Baixa i Planta Pis, dotada també de Planta aparcament soterrada.
 

Els habitatges es plantegen en cinc tipologies, (L1,L2,L2A,L3 I L3A) segons la distribució, mides de planta i volumetria, aquestes tipologies son en realitat tres tipus clarament diferenciats en planta, els quals tenen variacions a nivell d’implantació urbana o d’agrupament en dos d’ells provocant els dos sub - tipus restants.
Es pretén cobrir la demanda de diferents tipus d’ habitatges que planteja la societat d’avui en dia, sota la idea d’ oferir mes o menys metres quadrats d’habitatge oferts en diferents volumetries d'una estructura sempre de planta en L. L’altíssim percentatge de façana per metre quadrat fa de l’habitatge un lloc excel·lentment il·luminat i amb unes molt bones condicions per afavorir la ventilació creuada facilitant enormement l’estalvi d’energia.
El projecte inclou el disseny de l’espai d’enjardinament interior de l’illa, que serà d’us comunitari.L’accés als habitatges es farà de forma individual i es produirà a traves d’una rampa col·locada a la Esquerra dels jardins particulars, i en el cas dels habitatges situats a l’interior de l’illa es farà a traves del passatge interior rodat.

PROMOTOR:

ADMINISTRACIO I GESTIO D’HABITATGES SL

 

GESTIO DE CONTRACTACIO:

CONSTRUCTORA PEDRALBES, SA

 

MANAGEMENT OBRA:

MANUEL ALBADALEJO

 

 

EMPLAÇAMENT:

C/ MAS DE BARBERANS – C/ AVINGUDA DE LA RAPITA.

PLA PARCIAL “LLIGALLO DEL BAIX-NORD” 43870 AMPOSTA

 

AUTOR:

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE – VICTOR TRUCO

 

ARQUITECTE TECNIC:

FRANCESC TORRES 

 

EQUIP HYBRIDa

RAUL DUQUE DUQUE

JOSE JASPEADO

ANA GALLARDO 

FOTOGRAFIA:

PAU GUERRERO

 

COL.LABORADORS EXTERNS:

CALCUL D’ESTRUCTURES ESTRUCTURES: SIMON DE LECEA

INSTAL.LACIONS: VICTOR TRUCO CATALAN

AMIDAMENTS I PRESSUPOST: VICTOR TRUCO I CATALAN

ESTUDI GEOTECNIC: LABORATORI D’ASSAIGS

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: MANUEL ALBALADEJO

 

REDACCIO PROJECTE:

2000

 

EXECUCIO:

JENER 2001 – MARÇ 2002

 

PEM:

2.763.600,00 €

 

SUPERFICIE:

5.106.49 m2

bottom of page