top of page

Campoamor House Guest Pabilion

 

Primer va ser la Masia de Can Cortada, propietat dels Srs. d’Horta de qui el poble en rep el nom.  La Rambla Cortada era la via que anava des del carrer de la Combinació,  ara Carrer Xapí, fins a la masia de Can Cortada, molt important en l’època. A les seves vores cap 1861 s’hi va anar establint el nucli residencial de Les Estes i el carrer ja es coneixia amb aquest nom en 1870.  Mes tard la rambla va passar a anomenar-se carrer Campoamor d’Horta. En el carrer hi queden encara molts habitatges unifamiliars amb força interès artístic, alguns noucentistes, d’altres modernistes, quer reafirmen la intenció urbana de projectar una rambla residencial d’habitatges unifamiliars en un cert to senyorial.


 

PROMOTOR:    

SYLVIA FELIPE, JORDI TRUCO

EMPLAÇAMENT:    

C/ CAMPOAMOR, 3, HORTA, BARCELONA

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:
MARILENA CHRISTODOLOU
SHASHANK SHRAVITRA
ANGELICA PICONI
ANNA DELITALA

SUPERFICIE:    

223 m2
 

El llenguatge arquitectònic de la casa es molt senzill, sobretot es fa manifest en la façana principal, sense elements superflus ni ornamentals. L’estil podria emmarcar-se en un cert to Art Deco si ens fixem certs elements, com la reixa de la finestra en planta baixa, o el disseny de les fusteries amb una sola partició horitzontal a la part superior de la fulla, també s’endevina en la falta d’honraments mes propis del noucentisme o el modernisme. El llenguatge es sobri,  molt modest i contingut.

L’objectiu de la reforma és renovar les instal·lacions i actualitzar alguns tancaments per a millorar el rendiment energètic i adaptar-les a la legislació vigent. així com actuar en la distribució en planta baixa per tal d’adequar-les a les necessitats actuals, com a últim es pretén dignificar l’aspecte de la façana que dona al pati interior.

no s’actuarà sobre la façana principal que dona al carrer Campoamor, mentre que s’actuarà en la façana interior al pati per tal d’endreçar obertures, i d’eliminar les instal·lacions i baixants vistos, que actualment donen un aspecte poc digne.

En planta baixa es pretén modificar el traçat de l’escala per a replantejar la dimensió tan d’us com visual dels espais. Re configurant i permetent la ocupació d’aquest de forma menys rígida.

s’actuarà en les obertures en aquestes plantes Per tal de aconseguir un millor aprofitament de la llum i degut a la intenció de reordenació en façana interior.
 

PROMOTOR:    

SYLVIA FELIPE, JORDI TRUCO

GESTIO DE CONTRACTACIO:    

HYBRIDa

MANAGEMENT OBRA:    

INDUSTRIAL OLESA SL

EMPLAÇAMENT:    

C/ CAMPOAMOR, 3, HORTA, BARCELONA

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:
MARILENA CHRISTODOLOU
SHASHANK SHRAVITRA
ANGELICA PICONI
ANNA DELITALA

FOTOGRAFIA:

NICOLAS 


COL.LABORADORS EXTERNS:

ESTRUCTURES: ESTUDI PUNT 6 – ANTONI CASAS
INSTAL.LACIONS: ELECTRICA RIUS
METALISTERIA: SIRO METALISTERIA


REDACCIO PROJECTE :    

HIVERN 2013

EXECUCIO:    

PRIMAVERA 2014

PEM:    

140.000 €

SUPERFICIE:    

223 m2
 

bottom of page