top of page

CAP Cabrils

L’atenció primària constitueix el primer graó d’accés del ciutadà al sistema sanitari. Entenem el consultori  com un espai de proximitat i d’interacció dels serveis de salut en l’àmbit comunitari. Es per això que la nostra proposta pretén construir una “casa” abans que un edifici, donant la mateixa importància a l’escala domèstica i a l’escala institucional de la intervenció.


En la primera fase de concurs els nostres esforços es van concentrar en aconseguir els següents objectius: 

1. Contextualització de la proposta: 
Integrem el nou edifici en l’escala del teixit de ciutat jardí, amb una volumetria que reconegués l’escala del lloc sense renunciar a construir un equipament amb una forta personalitat

2. Funcionalitat de la proposta:
Hem creat un esquema organitzatiu clar i estructurat organitzant les àrees programàtiques  a partir de tres volums interrelacionades a partir d’un únic espai de relació que afavoreixi el contacte entre els usuaris i a la vegada obri cautelosament l’interior de l’edifici a la llum del sol i al verd dels jardins circumdants. En aquesta segona fase hem introduït un element elevador per capacitar d’autonomia total als treballadors amb mobilitat reduïda.

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

EMPLAÇAMENT:    

BARCELONA, Carrer de Cal Batalló, 1, 08348 Cabrils

SUPERFICIE:    

829 m²

AUTOR:    

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LUCIO RAMPANELLI

LAIA ESPINO

MARIKA CASTELLACCIO

GEORGIA BARROI

 

 

3. Qualitat arquitectònica de la proposta
S’han treballat tres elements definitoris de la volumetria i de les condicions espacials de l’edifici: el buit interior, les cobertes, i la façana, a partir d’operacions geomètriques senzilles i la conjugació d’elements constructius i materials amb certa capacitat expressiva 
En la segona fase hem volgut aprofundir en com podríem construir la nostre proposta amb una construcció de qualitat , que fos respectuosa amb el medi ambient, saludable pels seus usuaris i a la vegada fos una construcció de costos ajustats i fàcil manteniment.
 

4. Sostenibilitat i eficiència energètica

  • Proposem una important Reducció de la Petjada de Carboni mitjançant construcció amb fusta tipus CLT. La meitat de la petjada de carboni d’un edifici es deu als materials, i està associada al cicle de vida de la construcció. La construcció a amb fusta tipus CLT redueix dràsticament aquesta petjada si comparem amb una construcció tradicional amb formigó. Considerem que l’escala i sensillesa estructural d’aquesta proposta, la fan idònia per implementar el sistema de construcció amb CLT – fusta. La fusta quedarà vista en la coberta principal, i en alguns espais públics interiors, on la normativa ho permet.

  • Proposem reduïr la demanda energètica mitjançant un sistema de façanes amb d’aïllament tèrmic exterior SATE continuo per suprimir els ponts tèrmics i imposar la condició de ventilació creuada a tots els espais per a garantir unes bones condicions a l’hivern contra la humitat i a favor del refredament per ventilació transversal a l’estiu a través de l’espai central de relació. La utilització de l’espai central com a regulador tèrmic: captador o dissipador de l’escalfor segons l’època de l’any, a través de les seves superfícies vidriades, ventilacions i el lluernari central que degudament protegit de la radiació solar funciona com a xemeneia solar. 

  • Optimització dels consums: proposem l’ús d’aparells d’alta eficiència que redueixen el consum d’energia primària; la producció d’energia per la calefacció i l’ACS des d’unitats individuals aerotèrmiques associades a cada àrea programàtica i la renovació d’aire amb recuperadors de calor. Per cobrir el màxim del consum amb renovables es proposa l’ús de plaques fotovoltaiques per generar electricitat (autoconsum compartit) i per produir l’ACS. 

Biohabitabilitat i Biofilia
Ampliant el concepte ja acceptat de sostenibilitat respecte el medi ambient es pot parlar de sostenibilitat humana quan es fa referència a la promoció d’estils de vida saludables que ajuden a prevenir els problemes de salut.  Els caps són a Catalunya un indret de promoció i apropament a la comunitat als hàbits i estils de vida que milloren la qualitat de vida, tant física com emocional. L’indret escollit per la realització d’aquest projecte, amb zones verdes envoltant el centre, el fan idoni per incorporar valors experiencials al visitants, de manera que puguin gaudir del verd i la natura que envolta la intervenció.

 

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

DATA D’ENTREGA:    

JULIOL 2021

EMPLAÇAMENT:    

BARCELONA, Carrer de Cal Batalló, 1, 08348 Cabrils

SUPERFICIE:    

829 m²

AUTOR:    

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LUCIO RAMPANELLI

LAIA ESPINO

MARIKA CASTELLACCIO

GEORGIA BARROI

JURAT :    

Josep Farré i Canal

Isabel Monterde i Cortés

Beatriz Gimeno i Riera

Antoni Blesa i Martín

Mònica Escaño i Manso

 

 

bottom of page