top of page

Residencia i Centre de dia a Terrassa

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA

L’aparició del futur  Parc de la República  fa entendre la residència a nivell urbà, com una part  d’un conjunt molt més important. La futura residència es converteix en equipament autònom els que busca el seu lloc i la seva singularitat  dins d’un gran parc urbà.

Proposem un edifici que busca l’equilibri entre la compacitat i l’ocupació intensiva sòl per tal d’afavorir l’estalvi energètic i constructiu, per un costat I aconseguir el màxim d’espai lliure, que aprofiti les bones condicions d’assolellament i vistes al parc.

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

EMPLAÇAMENT:    

Terrassa

AUTOR:    

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LAIA ESPINO

SUPERFICIE:    

--------

 

 

FUNCIONALITAT

Les unitats de convivència estableixen un equilibri entre la vida privada, dins de l’habitació, i la vida en comunitat entre usuaris, visitants i professionals a les zones comuns.

Partim d’una tipologia clara, fonamental en aquest tipus d’edificis, el model panòptic. La disposició de peces en torn a un pati central permet la màxima claredat i optimització de les circulacions en anell, maximitzant  l’eficàcia del control visual y una relació directa amb l’entorn exterior de totes les habitacions.

QUALITAT ARQUITECTÒNICA

En el cas de persones grans amb diferents graus de dependència,son especialment sensibles a la situació ambiental que els envolta. Entenem la qualitat arquitectònica com a qualitat ambiental dels espais interiors i exteriors. Proposem una col·lecció d’espais de relació per a que cadascú pugui trobar diferents ambients de benestar: balcons individuals de cada habitació ,les terrasses col·lectives de les sales d’estar, porxos i les cobertes i jardins on practicar esport, horticultura o prendre el sol.

SOSTENIBILITAT DE LA PROPOSTA

Proposem els estàndards d’un n ZEB:

- Reducció de consum d’energia :70%

- Reducció de consum d’aigua potable d’un 70%

- Reducció d’impactes dels materials (energia, CO2) d’un 60%

- Reducció de residus (material amb destinació final a abocadors) del 85%  (Tot respecte a un edifici de referència de construcció estàndard).

ECONOMIA DE LA PROPOSTA

Proposem un sistema constructiu simple, contrastat, de costos ajustats, de molta durabilitat i fàcil manteniment. El sistema combinarà els avantatges del productes industrialitzats amb les qualitats de productes tradicionals  i permet fer viable la inversió prevista i acomplir els termini

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

DATA D’ENTREGA:    

novembre 2022

EMPLAÇAMENT:    

Terrassa

AUTOR:    

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LAIA ESPINO

SUPERFICIE:    

--------

 

bottom of page