top of page

Edar Galindo Landscape Integration

Per encàrrec del Consorci d'Aigües Bilbao-Bizkaia, IMB Arquitectes i HYBRIDa redacten el present projecte d'execució d'equipaments necessaris per a la integració paisatgística en l’entorn urbà de la Edar de Galindo, Sestao. El projecte contempla la construcció d'un conjunt de “pantalles visuals enfront dels dipòsits de decantació, en els seus límits paral·lels i adjacents al denominat Vial Nord”, ocupant, aproximadament, la meitat del desenvolupament longitudinal dels citats límits. 

Es tracta d'un tram recte alineat en paral·lel amb les testeres nord dels dipòsits de decantació secundaris, amb una longitud aproximada de 148,50m. El conjunt de les pantalles, constituït per un entramat estructural metàl·lic s'assembla a un conjunt d'arbres alineats que reben entre les seves branques un mosaic tridimensional de plànols triangulars (tessel·les), que, encara que no conformen una pantalla opaca al 100%, són capaços de modular la imatge paisatgística.


 

PROMOTOR:    

CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO, BIZKAIA

EMPLAÇAMENT:    

C/ MAESTRO KALEA  48910 SESTAO, VIZCAYA

AUTOR:    

IMB ARQUITECTOS, EDUARDO MUJICA, GLORIA IRIARTE, JAVIER BRENA
HYBRIDA, JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:  

ANDRES DEJANON
GORKA DE LECEA
FRANCISCO TABANERA
CARMELO SANTANA

SUPERFICIE:  

1324m2
 

Les altures de l'entramat són aleatòries i depenen de la voluntat d'ocultar en major o menor mesurada les instal·lacions des de diferents punts de vista. Els punts més alts varien entre 10,80 m d'altura sobre la base d'implantació i 8,10 m. Els punts més baixos poden situar-se a 2,70 m del sòl, Els fronts de pantalles presentaran unes dimensions aproximades d'entre 8,10 m i 2,70 m d'altura.

La llibertat d'elecció d'aquests paràmetres de mesura constitueix la base fonamental d'una eina de disseny paramètric 3D, constituïda exclusivament per al present projecte, capaç de generar diferents alternatives amb l'objecte de seleccionar les solucions més eficaces en termes de rendiment entre objectius i costos.
 

PROMOTOR:    

CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO, BIZKAIA

GESTIO DE CONTRACTACIO:  

VICONSA SA

MANAGEMENT OBRA:  

VICONSA SA 
ERREMENTERIA HIRUKOTE, SL

EMPLAÇAMENT:    

C/ MAESTRO KALEA  48910 SESTAO, VIZCAYA

AUTOR:    

IMB ARQUITECTOS, EDUARDO MUJICA, GLORIA IRIARTE, JAVIER BRENA
HYBRIDA, JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:  

ANDRES DEJANON
GORKA DE LECEA
FRANCISCO TABANERA
CARMELO SANTANA


COL.LABORADORS EXTERNS:

ICM INGENIERIA INSTALACIONES
I-INGENIA, INGENIERIA I ARQUITECTURA SL.

REDACCIO PROJECTE :    

HIVERN 2011

EXECUCIO:    

PRIMAVERA 2012

PEM:  

1.523.283 €

SUPERFICIE:  

1324m2
 

bottom of page