top of page

PROMOTOR:    

EUROPAN-EUROPE

EMPLAÇAMENT:    

REIGHERSTEIG. HAMBURG

SUPERFICIE:    

1.000.000 m²

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE 

EQUIP HYBRIDa:

EMMANUEL RUFO
UDO THOENNISSEN
MARIA AFXENTIOU 
SIMONA ASSIERO BRA 
RICARDO ARANDIA 
BELEN TISERA
MARCO VERDE

Europan 08 Hamburg

 

El projecte s’ha iniciat amb un tasca molt profunda d’anàlisi, tant de traces d’antics creixements, com de zones de creixement i estructura aleatoris. Analitzant l’àrea d’influència i d’actuació, hem creat diversos esquemes de dades que contenen capes específiques d’informació. Hem produït també esquemes de dades dels requisits futurs de l’àrea. Hem tractat d’establir una relació entre el vell i el nou, creant una malla de creixement que conté les dues condicions d’entorn, aquesta malla abstracta conté requisits preexistents, i paràmetres de futur creixement. La idea ha estat intentar reconèixer un cert patró de repetició o de semblança en lo existent, així com crear un nou patró de les necessitats futures a partir de normes per a un creixement ordenat. En el resultat d’interpolar els dos patrons crearem una malla, xarxa, o teixit abstracte d’expansió geomètrica. La malla, (xarxa) serà re-definida fins que arribi a ser un sistema autònom de creixement. El sistema pot proliferar i produeix acte expansió desplegant el seu principi geomètric. Això serà el teixit bàsic de creixement que es roman sempre baix de les petjades de la proposta urbana.

1_ En l’ Illa la malla utilitzarà l’expansió fins a re definir les noves connexions amb la resta de les terres. La xarxa d’expansió es basa en relacions entre densitats centrals. Quan la malla creui el mar obtenim com opció una possible connexió de futur, no significa que hàgim de construir obligatòriament aquesta nova traça, sinó que és una opció coherent d’unió entre nodes creada pel sistema autònom expansiu.

2_ La xarxa o malla definirà també les actuacions locals pel mateix principi geomètric. Les subàrees d’intervenció seran definides per la subdivisió interna del teixit triangulat. El sistema opera en una manera semblant en les seves escales diferents. Les regles establertes crearan diverses combinacions possibles que permeten la colonització i designació de nous usos d’ ocupació. Aquesta variabilitat de programa i les tipologies que permeten viure i treballar dintre del mateix espai transformen les estructures de barri i atrauran a nous ocupants. Un desafiament serà tractar de recuperar la connexió entre l’àrea occidental de Reihersteig i l’àrea residencial de l’est. Les terres ermes del Reihersteig seran reconfigurades i seran reocupades per la creació d’aquest nou centre de densitats d’atracció. Mes que intentar suturar amb micro operacions els problemes i necessitats d’aquesta àrea, hem creat un sistema capaç d’operar a nivell global. El sistema no és perfecte però a causa de el seu comportament emergent, i d’autoorganització dóna solucions imprevistes i localitzades per a cada zona d’intervenció

PROMOTOR:    

EUROPAN-EUROPE

DATA D’ENTREGA:    

SETEMBRE 2005

EMPLAÇAMENT:    

REIGHERSTEIG. HAMBURG

SUPERFICIE:    

1.000.000 m²

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE 

EQUIP HYBRIDa:

EMMANUEL RUFO
UDO THOENNISSEN
MARIA AFXENTIOU 
SIMONA ASSIERO BRA 
RICARDO ARANDIA 
BELEN TISERA
MARCO VERDE

JURAT :    

NATIONAL MEMBERS
Public authority representative 
Engelbert Lütke Daldrup, States Secretary, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs, Berlin Architects
Prof. Regine Keller, Landscape Architect, Munich
Jan Liesega, Raumlabor, Berlin
Sabine Müller, SMAQ, Berlin
Client representatives 
Karin Sandeck, Bavarian State Ministry of Interior, Munich 
Personnality
  
FOREIGN MEMBERS
Architects 
Christian Lichtenwagner, Froetscher Lichtenwagner, Wien, Österreich
Enrique Sobejano, Nieto Sobejano Arquitectos, Madrid, Espana
Representative of Polska
Dr. Gabriela Rembarz, Krakow

bottom of page