top of page

Hypermembrane Demo Santa i Cole

 

La tecnologia. El HYPERMEMBRANE és un sistema constructiu estructural lleuger capaç d’adoptar diferents formes automàticament i que es governa a través d’un sistema de control digital i d’un sistema d’activadors automatitzats. Està format per una estructura física i un sistema digital que controla paramètricament la forma i executa els canvis en l’estructura física. L’estructura física és capaç d’articular-se en diferents formes de curvatures complexes i  ha estat desenvolupada pels emprenedors. Està feta de materials amb una gran flexibilitats (compòsits). El sistema digital es composa per un sistema de càlcul–modelació-anàlisis paramètric de formes, un sistema d’enginyeria de control i uns elements activadors automatitzats elèctricament que executen els canvis en la estructura física. S’ha presentat una sol·licitud de patent amb ZBM al respecte del HYPERMEMBRANE. 

PROMOTOR:    

SEVENTH EUROPEAN RESEARCH FRAMEWORK PROGRAM DEMO-PROJECT_GA 606242


EMPLAÇAMENT:    

ESTRUCTURA LLEUGERA TEMPORAL I DESMONTABLE

AUTOR:    

HYBRIDa – SYLVIA FELIPE, JORDI TRUCO

EQUIP HYBRIDa:          

ANDRES DEJANON
CARMELO SANTANA
STEFANO CAMPISI
SHASANK SHRIVASTVA

SUPERFICIE:    

180 m2
 

El producte. Les estructures arquitectòniques lleugeres tenen aplicacions a gran i petita escala. A gran escala es poden utilitzar com cobertes, pannells i passarel·les de recintes firals, estadis i naus industrials; o com a elements de façana en edificis d’avantguarda (el Guggenheim a Bilbao és l’edifici més representatiu). A petita escala es poden utilitzar com a carpes o pèrgoles. Una altre aplicació molt interessant per a l’estructura HYPERMEMBRANE és per realitzar estructures  per encofrats per formigó. Actualment el cost econòmic de les estructures que s’utilitzen per realitzar encofrats de formes no estàndards és moltes vegades més alt que la pròpia estructura final de formigó armat. El fet de ser un sistema de geometria variable i desmuntable, obre un gran expectativa en el mercat pel fet de poder tenir diferents formes geomètricament complexes partint d’una producció estandaritzada.

La competència. Actualment qualsevol producte o projecte que utilitzi estructures lleugeres precisa que es realitzi un disseny de la estructura personalitzat i únic. Les estructures físiques es dissenyen i munten exclusivament per cobrir un espai determinat i un cop realitzat el disseny no pot reutilitzar-se i la estructura ja no admet més canvis. Un altra diferència molt important respecte a la tecnologia existent és que, actualment, les estructures per realitzar formes corbes complexes han de ser produïdes d’una manera gairebé artesana segons cada disseny de cada arquitecte. L’estructura HybGrid es produeix d’una manera totalment estandarditzada però a la vegada pot reproduir un número gairebé il·limitat de formes corbes geomètricament complexes. Els elements produïts sempre són els mateixos i és després, en obra i gràcies a les dades proporcionades pel sistema digital, on adopta les diferents curvatures, gràcies a les propietats elàstiques dels materials compòsits i a les diferents llargàries dels elements activadors.

Els avantatges del HYPERMEMBRANE són:
Pot adoptar diferents formes corbes complexes a partir del disseny sense canviar els elements estructurals físics.
Es pot produir de manera seriada i estandarditzada
Permet realitzar canvis de formes amb la estructura una vegada ja muntada.
Elimina costos de temps de parametrització i muntatge (Es un sistema estandard).
Elimina els costos econòmics de parametrització i muntatge (Es un sistema estandard).
Elimina els costos econòmics en la fabricació i disseny dels elements que composen cada superfície (Es un sistema estandard)
Permet la reutilització de cobertes que s’utilitzen de forma temporal per recintes. 
Permet crear productes reutilitzables a petita escala: encofrats de geometria variable per a grans i petites llums de superfícies corbes.

PROMOTOR:    

SEVENTH EUROPEAN RESEARCH FRAMEWORK PROGRAM DEMO-PROJECT_GA 606242


GESTIO DE CONTRACTACIO:    

SYLVIA FELIPE, JORDI TRUCO, EMILI COSTABELLA, CIMNE, EUROCONT


MANAGEMENT OBRA:    

SYLVIA FELIPE, JORDI TRUCO, EMILI COSTABELLA, EUROCONT


EMPLAÇAMENT:    

ESTRUCTURA LLEUGERA TEMPORAL I DESMONTABLE

AUTOR:    

HYBRIDa – SYLVIA FELIPE, JORDI TRUCO

EQUIP HYBRIDa:          

ANDRES DEJANON
CARMELO SANTANA
STEFANO CAMPISI
SHASANK SHRIVASTVA

COL.LABORADORS EXTERNS:

CONTROL ENGINEERING: EURECAT, (Agusti Chico, Agustin Fernandez)
MECHATRONICS: EURECAT, (Agusti Chico,Joan Guasch, Mª Eugenia Rodriguez)
MATERIAL TECHNOLOGIES: EURECAT, (Agusti Chico,Joan Guasch, Mª Eugenia Rodriguez, Mailaen Biurrun)
INDUSTRIAL DESIGN: EURECAT, (Agusti Chico,Begoña Fernandez)
COMPUTATIONAL MODELS FOR GEOMETRY SIMULATION: CIMNE, (CIMNE, rtd (Oscar A. Fruitos Bickham,Omar Salomon )
COMPUTATIONAL MODELS FOR DINAMIC FINITE ELEMENTS CALCULATION: CIMNE, rtd (Oscar A. Fruitos Bickham,Omar Salomon)
MEMBRANE DESIGN: BUILDAIR (Javier Marcipar,Mercè López,Carles Estruch)
THERMOPLASTIC COMOPSITE STRIPS PULTRUSION : GDP (Fabrice   Maimbourg,Valerie Denis,Jérémy Barbereau)
THERMOPLASTIC REINFORCEMENT YARDS: COMFIL(Tore Bak,Hans Knudsen,Henning Bak)
CURVED BOUNDARY FRAME CALCULATION: Eskubi Turro Arquitectes
MECHANIC ENGINEERING PRODUCTION COMPONETS: MECANITZAT IME
ASSAMBLAGE ON SITE: METRIC3 (Gerard Muñoz)


FOTOGRAFIA:

ADRIÁ GOULA

 

REDACCIO PROJECTE :    

2015

EXECUCIO:    

2016

PEM:    

350.000 €

SUPERFICIE:    

180 m2
 

bottom of page