top of page
HYBRIDA_IES_BADALONA_01.jpg

IES Badalona

L’institut la Riera es troba en una zona de Badalona, on conflueixen dos teixits urbans clarament diferenciats, entre Casagemes i la Canyada, barriada encara amb un fort caràcter industrial i poligonal. El solar té un molt bon assolellament, i està molt proper al mar, l’edifici existent fa una de les dues façanes principals a l’avinguda la riera del Canyadó. Els informes de patrimoni i el procés participatiu indiquen molt bé com ha de ser el nou edifici. Proposem, per tant, un nou edifici, connectat amb l’existent, amb identitat pròpia, que el realça, evitant mimetitzar-s’hi, i que interiorment s’hi comunica creant un efecte d’unitat entre els dos.


L’edifici funciona com una gran pastilla de dues cruixies, no simètriques, travessades per un passadís que dona servei a totes les parts de programa, posicionant en el nou volum la major quantitat d’aules a nord, i en l’existent adaptant el programa el màxim possible a la disposició d’envans, així com mantenint la paret mestra que aguanta l’estructura, prenent-la com a referència per a l’eix que travessarà i comunicarà els dos edificis. Els dos volums resultants diferents en número de plantes, es connecten en planta baixa, primera i segona, trobant alineació en la cornisa de l’edifici existent.

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

EMPLAÇAMENT:    

BARCELONA, Riera de Canyadó, 51, 08911 Badalona

SUPERFICIE:    

2.200 m² 

AUTOR:

HYBRIDa, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:

LAIA ESPINO

 

 

Proposem un edifici, cerat per un volum nou i un d’existent catalogat, clarament diferenciats per fora, fortament relacionats en planta. L’accés es produeix en el punt on es connecten els dos edificis, essent el punt central que propicia la circulació i accés a tots els àmbits de forma clara i senzilla. El llenguatge del nou edifici, està marcat per elements que emfatitzen la verticalitat predominant els buits sobre els plens. La façana sud-oest compta amb uns elements de protecció solar que poden és obrir o tancar produint un joc d’obertures, tal com succeeix amb les persianes de l’edifici ja existent. Cercant un joc de transparències tant de dia com de nit. La façana nord està composta de grans obertures, sense necessitat d’un element tan fort de protecció solar, emfatitzant també les verticals, amb uns elements que a la vegada són estructurals. El volum del gimnàs, tal com es proposa en el procés participatiu, queda totalment integrat en el conjunt per un mateix llenguatge arquitectònic marcat per la repetició de verticals, produint un efecte visual d’unitat.

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

DATA D’ENTREGA:    

NOVEMBRE 2022

EMPLAÇAMENT:    

BARCELONA, Riera de Canyadó, 51, 08911 Badalona

SUPERFICIE:    

2.200 m² 

AUTOR:

HYBRIDa, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:

LAIA ESPINO

JURAT :    

Josep Farré i Canal

Anna Llop Rius

Jordi Clavel Vila

Maite Mínguez Masó

Mireia Anteportamlatinam Martín

 

 

bottom of page