top of page

Illa del Bosc Fence

Des de la comunitat de veïns de l’illa del mar, ens arriba l’encàrrec de substituir una tanca existent, que era provisional, per una amb una mica mes de qualitat. Aquesta tanca, ha de poder obrir-se en dos punts diferents, una ET, i l’entrada de bombers.
Ens plantegem fer una tanca un xic diferent, tots els elements que la conformen seran diferents, i volem que no es pugui endevinar quin tram es porta abatible, i quin no.

La proposta es planteja mitjançant la repetició d’un element vertical lleugerament variable que produirà un efecte de moviment en el conjunt i crearà un joc de transparències,
Les lames estaran sempre inclinades 45 graus en planta, per d’aquest forma impedir la visió directe al interior de l’illa, però a mida que el vianant recorri la tanca anirà descobrint transparències.
Es pretén d’aquesta forma aconseguir un element robust, de protecció i privacitat però tenint en compte un factor de lleugeresa en el conjunt.

PROMOTOR:    

COMUNITAT DE VEINS EDIFICI A ILLA DEL BOSC

EMPLAÇAMENT:    

C/ SAN JOAQUIN 41, 22143 ABIEGO, OSCA

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:    

GORKA DE LECEA
NURIA GOMEZ GARRIDO


 

Funcionalitat: Es decideix un disseny amb elements verticals per a poder integrar el conjunt de portes tant de l’estació Transformadora, com de les portes d’emergència.
D’aquesta manera es pretén fer desaparèixer en el conjunt aquestes obertures quan estiguin tancades que es com estan en la major part de la seva vida útil.

Materials: Tanca realitzada íntegrament en acer tallat en làser, acabat en inox tractat a la sorra o pintat.
Muntatge: El muntatge serà totalment en sec, la tanca es fabricarà en taller de metal·listeria en el seu 100%, lo qual reduirà força els costos de ma d’obra. Tant sols treballant en situ per a la seva fixació cargolant els elements de suport de la tanca al ferm per mitja d’uns perns

PROMOTOR:    

COMUNITAT DE VEINS EDIFICI A ILLA DEL BOSC

GESTIO DE CONTRACTACIO:    

HYBRIDa

MANAGEMENT OBRA:    

CALDERERIA DELGADO

EMPLAÇAMENT:    

C/ SAN JOAQUIN 41, 22143 ABIEGO, OSCA

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:    

GORKA DE LECEA
NURIA GOMEZ GARRIDO

FOTOGRAFIA:

JORDI TRUCO

REDACCIO PROJECTE :    

HIVERN 2008

EXECUCIO:    

PRIMAVERA 2008

PEM:    

25.000 €
 

bottom of page