top of page

Electric Car Power Station

 

l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat adjudica a Jordi Truco Calbet de HYBRIDa arquitectes la redacció del projecte executiu dels edificis d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics amb l’objectiu de dotar-los posteriorment de diversos equips de recàrrega de vehicles, i que, a més a més, estigui dotat d’una infraestructura de captació d’energia fotovoltaica per tal de disminuir l’impacte ambiental de la generació de l’energia elèctrica requerida per l’estació. 
El projecte esta format per dos unitats d’edificació, 
Per una banda una gran Marquesina fotovoltaica. Es tracta d’una gran estructura metàl·lica a l’aire lliure que desplega en coberta una superfície sobre la que s’instal·laran plaques fotovoltaiques definides al projecte d’instal·lacions. Integrat al peu d’aquesta gran marquesina s’ubica un petit vestíbul d’espera connectat a un lavabo amb una superfície total de 21 m2.
Per altra banda, un petit edifici auxiliar d’uns 40m2 que inclourà, tot l'equipament necessari per al processat de l'energia generada per la instal·lació solar fotovoltaica i per a la protecció dels equips de recàrrega (Locals Trafo, Baixa Tensió, Mitja tensió, Bateries) i una petita estació mediambiental. Aquestes instal·lacions seran definides al projecte executiu d’instal·lacions 

PROMOTOR:    

AJUNTAMENT D’HOSPTALET DEL LLOBREGAT

EMPLAÇAMENT:    

AV JOAN CARLES I, CARRER DE LA BOTANICA

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:

ANDRES DEJANON
MARCO COLLU
SARA CORRIDORI

SUPERFICIE:  

600 m2
 

Per tal de definir la ubicació de l’estació de recàrrega, s’han tingut en compte aspectes com si és sòl públic, la proximitat a la zona de demanda, l’accessibilitat, la vigilància, la visibilitat, la proximitat d’oci, l’espai disponible, les zones afectades per obres urbanístiques i la possible afectació sobre els serveis existents a la zona.
Donats aquests factors, es considera que el centre econòmic de l’Hospitalet de Llobregat és la ubicació més adequada per a la instal·lació d’una estació de recàrrega multi-equip i la instal·lació de captació d’energia fotovoltaica. 
Concretament, l’emplaçament d’aquesta instal·lació està prevista a l’Avinguda Joan Carles I al seu creuament amb el carrer de la Botànica. 
L'emplaçament escollit per a la nova instal·lació es troba en un espai sense urbanitzar a escassos metres del recinte de Fira de Barcelona. Donat el caràcter econòmic de la zona es pretén que la nova instal·lació es converteixi en una icona representativa.
Degut a la geometria en forma d’hexàgon del solar i d’estar situat a escassos metres del recinte firal i del centre econòmic d’Hospitalet, l'estructura de la instal·lació fotovoltaica tindrà una composició i formes que harmonitza amb la resta d'edificis de l'entorn convertint-se en una edificació emblemàtica conservant en tot moment la funcionalitat per a la qual ha estat dissenyada. 
Partint d’una planta hexagonal es plantegen les superfícies captadores com uns grans pètals metàl·lics, que s’orienten de forma lleugerament diferent entre ells en funció al major aprofitament del assoleig. Aquests grans pètals que son estructures independents autoportants, estan suportats per unes bigues que pleguen per a treballar com a pilars i que estan fetes de acer armat. La trobada de tots els pilars en planta crea un tronc, dins del qual s’aprofita per a situar un petit vestíbul d’espera connectat a una cambra higiènica.
El resultat es un element escultòric, que té funció de gran panell captador d’energia, de pèrgola i umbracle per als cotxes, i que acull un petit vestíbul d’espera i lavabo per als usuaris durant procés de recarrega.
Es pretén doncs crear un element totalment funcional, però que a la vegada ens recorda una flor, dialogant així amb la idea de eco eficiència i sostenibilitat.

La gran instal·lació es pretén que estigui acabada en color blanc per així reforçar la idea d’energies netes i renovables, ja que recordem la major part de l’energia utilitzada per a recarregar els vehicles prové de energia auto generada de forma neta en la mateixa estació.
 

PROMOTOR:    

AJUNTAMENT D’HOSPTALET DEL LLOBREGAT

GESTIO DE CONTRACTACIO:    

AJUNTAMENT D’HOSPTALET DE LLOBREGAT

EMPLAÇAMENT:    

AV JOAN CARLES I, CARRER DE LA BOTANICA

AUTOR:    

JORDI TRUCO – SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:

ANDRES DEJANON
MARCO COLLU
SARA CORRIDORI

RENDERS:

LUCIO RAPANELLI


COL.LABORADORS EXTERNS:

ESTRUCTURES: GMK ASSOCIATS. SL
INSTAL.LACIONS: EVECTRA
INGENYERIA DE SISTEMES FOTOVOLTAICS: EVECTRA


REDACCIO PROJECTE :    

HIVERN 2017

EXECUCIO:    

2018

PEM:    

387.000 €

SUPERFICIE:  

600 m2
 

bottom of page