top of page

Residencia i Centre de Dia a Sabadell

CONTEXTUALITZACIÓ

L’emplaçament de la residència i centre de dia, es troba en una zona de Sabadell, on conflueixen dos teixits urbans clarament diferenciats. El solar te un molt bon assolellament, i una condició privilegiada d’entorn amb una densitat baixa i edificis allunyats. L’estudi de detall en el que es proposa una ocupació en planta al llarg del solar, i la bona orientació al migdia condicionen l’ordenació volumètrica. Proposem un edifici esponjat, que busca aconseguir el màxim d’espai per gaudir, que aprofiti les bones condicions d’assoleig i vistes al entorn.

FUNCIONALITAT

L’edifici funciona com una gran pastilla de dues cruixies separades per patis. Els dos volums resultants de dos i tres plantes son similars en mida i la forma d’organitzar-se. Les unitats de convivència estableixen un equilibri entre la vida privada, dins de l’habitació, i la vida en comunitat.


 

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

EMPLAÇAMENT:    

-----

SUPERFICIE:    

-----

AUTOR:    

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:

LAIA ESPINO

 

 

QUALITAT ARQUITECTÒNICA

En el cas de persones grans amb diferents graus de dependència, la seva fisiologia és especialment sensible a la situació ambiental que els envolta, la qualitat arquitectònica s’entén com a qualitat ambiental dels espais interiors i exteriors que es generen. Proposem una col·lecció d’espais de relació diversa per a que cadascú pugui trobar diferents llocs de benestar: plantegem una envolvent a l’edifici amb panells de lames de compost, o ceràmiques (sense manteniment), que permeten tamisar la llum i crear uns balcons individuals de cada habitació, que aporten qualitat de vida a l’usuari ja des de la seva cambra. Plantegem també les terrasses col·lectives, sales posteriors de visita o descans, els porxos del jardí i les cobertes i jardins on practicar esport, horticultura o prendre el sol.

SOSTENIBILITAT DE LA PROPOSTA

La sostenibilitat passiva, la inserció dels patis, el sistema de balcons situats al voltant de l’edifici control de radiació solar amb elements de filtre l’acurada proporció dels buits respecte el ple permet que totes les estances gaudeixin de ventilació creuada, i d’una ajustada radiació solar.

ECONOMIA DE LA PROPOSTA

Edifici modular i un sistema constructiu prefabricat, contrastat, de costos ajustats, de molta durabilitat i de fàcil manteniment.


 

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

DATA D’ENTREGA:    

Novembre 2022

EMPLAÇAMENT:    

-----

SUPERFICIE:    

-----

AUTOR:    

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:

LAIA ESPINO

JURAT :    

-----

 

 

bottom of page