top of page

Tembo Suites and Apartments at Port Forum, BCN

 

Tembo BCN suites, el nou apart hotel del Fòrum, es el resultat del concurs internacional restringit convocat per Stahler Real State Group, guanyat per l’equip format per els estudis d’arquitectura, HYBRIDa /aZCON el 2017.

 

En les bases del concurs s’imposava la condició de que en el desenvolupament del projecte basic del la proposta guanyadora per HYBRIDa /aZCON, s’incorporaria l’estudi d’arquitectura D388. l’arquitectura del projecte queda fortament definida per HYBRIDa /aZCON en el concurs i inici de l’avantprojecte. La propietat volia desenvolupar íntegrament la proposta guanyadora del concurs per la seva singularitat arquitectònica. Per tant el projecte basic es desenvolupa amb absoluta fidelitat a la proposta guanyadora, i amb molt de detall, perquè quedi absolutament definida la arquitectura que s’haurà d’implementar en executiu i construcció.

PROMOTOR:    

STAHLER BARCELONA SUITES SL

EMPLAÇAMENT:    

C/ MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ 211, AV RAMON DE PENYAFORT

AUTORS, GUANYADORS DEL CONCURS:    

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartin

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

DESENVOLUPAMENT TECNIC:    

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartin

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

D388 ARQUITECTURA, Jaume Font

SUPERFICIE:  

28.000m2

PROPOSTA URBANA

L’emplaçament de l’edifici es troba ubicat a Sant Adrià del Besós, just a un carrer de Barcelona, amb total relació amb la zona Port fòrum i la zona del nou campus de la UPC. L’aparhtotel s'ubica entre el Carrer Llull, que ve directament del cor del Poble Nou, i el Carrer Ramon de Penyafort,  que s'endinsa cap al districte del Besos. Rebem el solar, sabent que la zona darrere del carrer Lola Anglada, es poblarà de nous edificis, alguns de certa alçada, que configuraran part del nou teixit planejat per al nou campus de la UPC.

 

Les condicions físiques del solar, de dimensions ajustades i bona orientació condicionen l’ordenació volumètrica. L’edifici busca l’equilibri entre la singularitat formal i l’ocupació intensiva sòl per tal d’afavorir l’estalvi energètic i constructiu, per un costat i aconseguir el màxim d’espai lliure, que aprofiti les bones condicions d’assolellament i vistes al mar.

Amb una superfície construïda de més de 28.000 m2 l’edifici, volumètricament es tradueix en un sòcol de planta baixa i primera que reconeix els límits del solar i un doble cos en forma de V que s’alça fins a la planta 18 buscant les millors vistes i reconeixent la morfologia de les torres de l’entorn més immediat. L’accés principal de l’aparthotel es produeix des de la cantonada que es forma a la intersecció entre els carrers Ramon de Penyafort i carrer Llull. El vol de la planta primera i segona indica i focalitza l’accés principal que condueix a un gran lobby en el que s’hi produeixen tots els accessos a l’edifici. Al final d’aquest es situen un paquet de quatre ascensors, que connecten tot l’edifici en alçada, i que desembarquen en la part on les dos torres es comuniquen, i d’on apareixen les passeres de cada una d’elles. A través d’aquest lobby també accedim una gran escalinata exterior que es desplega a lo llarg de les dues plantes del sòcol, recorrent i donant accés a tot el programa situat en planta baixa i planta primera, botigues, bar, restaurant, terrasses exteriors lounge bar nocturn, etc....Aquesta gran escala es situa en aquest espai semi obert entre les torres, espai intersticial que a manera de cartílag funcionarà com un gran Atri. Aquest regula les condicions climàtiques de les passeres d’accés a les habitacions i conte uns espais penjants d´ús especial amb unes vistes esplèndides, i amb una morfologia espectacular.

FUNCIONALITAT

Es un edifici de 300 habitacions més serveis, les quals tenen sol directe tant de matí o de tarda i totes miren al mar, al Besos o al Llobregat. Cada una de les torres es d'una sola cruixia, evitant habitacions dolentes. Per tant, totes les habitacions tenen balcó a façana i vistes, i totes tenen accés per passera. L’edifici, però, esta format pel conjunt de dues lògiques espaials i constructives: una pels espais “designats” com són les habitacions o apartaments i programa en planta baixa i una altra pels “no designats” com són els espais especials penjats a l’atri.  La part d’espais designats respon a una construcció i un sistema més tancat i rígid, la resta (la no designada) actua com un cartílag, modelable a les diferents actuacions i requeriments i usos, i amb un sistema constructiu lleuger, i enganxat o penjat de l’estructura principal, que contrasta fortament amb aquesta i que li dona un aspecte exuberant, tant en morfologia com en textura i materialitat, essent aquesta una de les singularitats de l’edifici.

QUALITAT ARQUITECTONICA I FAÇANES

les torres es tractaran amb dues membranes diferents per cada una de les seves façanes:

La membrana exterior de cada torre, que mira al mar, on es situen totes les terrasses, es concebuda amb dues pells. Una de tancament tèrmic amb envidrament i la segona amb panells de xapa deployé que reforcen la volumetria des de lluny, però permeten les vistes des de les habitacions, aquesta evolvent te caràcter de filtre solar i d’umbracle. Es un edifici en clima mediterrani, per lo tant el tractament de la llum i el control tèrmic es molt important. La bonança climàtica durant 6 mesos a l’any, permet plantejar espais semi exteriors amb vistes al mar. Des de dins els usuaris podran desfruitar de terrasses mediterrànies que miren al mar protegides del sol, des de lluny però, els panells repetitius prenen la funció de definir el volum de l’edifici, crear un patró en sintonia amb l’escala de l’edifici, creant un joc de brillantors, tractant la volumetria com un objecte sencer, defugint de fer una pell estanca i poc eficient, com passa en molts hotels.

 

Per altra banda, la membrana interior de les torres, recorda una tela d’aranya de fusta, es aquest espai cartilaginos, i tou del que parlàvem, que envolcalla tots dos espais i cobreix l'Atri. És un espai semi-exterior que aprofita la climatologia de Barcelona per convertir-se en un umbracle en diferents intensitats de transparència en funció de la orientació i dels espais que recobreix, i el us que se’ls atorga als mateixos.

DISSENY PARAMETRIC

Moltes parts de l’edifici han estat dissenyades amb software paramètric, algunes amb processos algorítmics d’autogeneració de la forma, d’altres tant sols en modelat paramètric. L’Atri, per exemple, ha estat desenvolupat de forma computacional, a través d'un algoritme que de forma automatitzada ha generat les volumetries, amb la lògica formal poligonal que el caracteritzen. Aquestes volumetries, acolliran les sales de reunió penjants, i altres espais lúdics, com per exemple, zona de treball wi-fi, una biblioteca o una guarderia, tots recoberts per aquesta tela o cartílag. Aquests procés s’ha realitzat amb el creuament de dades i paràmetres (volumetria total disponible per a quest us, millor orientació a la llum, restriccions de les zones d'incendis, capacitat estructural dels volums), que en combinar-se a traves del software, aquest genera infinites opcions volumètriques, donant com a forma resultant la mes eficient. Un cop realitzat el procés generatiu, i una vegada creada la forma i espais, sense sortir de la interfície digital, utilitzant el potencial paramètric associatiu tenim tota la informació emmagatzemada com a dades. Cada vegada que modifiquem o fem ajustos en l'edifici, formalment, s’actualitzen totes les parts i dades de forma automàtica, podem revisar metres quadrats construïts, superfícies de vidre, longitud de perfils, fusteries, lames de fusta, m3 de formigó, biguetes i forjats dels espais penjants, etc...cada vegada i valorar l’impacte econòmic que aquesta nova modificació suposa.

Hem treballat en un model generatiu, un model paramètric i un model associatiu. Aquest model també ens permetrà extreure tota la informació en 2d per generar plànols de detall, construir prototips de comprovació i maquetes finals, revisió de acabats materials i volumetria, fins a Recórrer l'edifici íntegrament per dins i per fora gracies a les simulacions de vol digital.

SOSTENIBILITAT

Aquest nou edifici entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs ha estat dissenyat amb criteris de sostenibilitat tant en el procés de disseny, en la selecció dels materials com en els sistemes de construcció. Cal remarcar tambe la lògica de l’atri com a element de filtre climàtic, el sistema de balcons lleugers situats al voltant de l’edifici  i l’acurada proporció dels buits respecte el ple permet que totes les estances gaudeixin de ventilació creuada, i d’una ajustada radiació solar.

Amb tot, es pretén una reducció de consum d’energia d’un 70% respecte d’un edifici estàndard actual per què fa a la demanda i el consum energètic. Reducció d’impactes dels materials (energia, CO2) d’un 60% respecte de la construcció estàndard. En tot el conjunt es proposa l’ús d’aparells d’alta eficiència que redueixen el consum d’energia primària;

 

Un cop finalitzat, l'edifici acollirà 300 apartaments amb vista sobre el mar i espais comuns propis. La creació d'aquest edifici suposa la consolidació de la frontera entre Sant Adrià de Besòs i Barcelona, ​​a prop del Fòrum i amb un marcat caràcter mediterrani que promet generar sinèrgies i atraure visitants a la zona.  En el procés de disseny d'un edifici tan singular s'han utilitzat eines de CAD CAM, i programes de disseny paramètric del nivell més avançat.

PROMOTOR:    

STAHLER BARCELONA SUITES SL

MANAGEMENT OBRA:    

COPCISA


EMPLAÇAMENT:    

C/ MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ 211, AV RAMON DE PENYAFORT

AUTORS, GUANYADORS DEL CONCURS:    

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartin

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

DESENVOLUPAMENT BASIC I EXECUTIU:    

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartin

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

D388 Jaume Font.

COLABORADORS CONCURS HYBRIDa + aZCON

FERRAN IGLESIAS

CARLOS MACHADO

GUAYENTE SANMARTIN

SHASANK SHRIVASTVA

EQUIP HYBRIDa + aZCON PROJECTE BASIC

ANDRÉS DEJANON

MANUELA IANNI

GUAYANTE GARCIA SANMARTIN

JAIME FELIU DE CABRERA SALAS

FARHANG DADFAR

EQUIP D388 PROJECTE BASIC

GLÒRIA FONT BASTÉ

BOSCO VIÑAMATA

IGNACIO BADIA RABASSA

MARÇAL DASQUENS


COL.LABORADORS EXTERNS:

ESTRUCTURES: BEST Costales -Jaén, Ignacio Costales, Carles Jaén

INSTAL.LACIONS: AC arquitectes, Amaya Arizmendi Martínez

TOPOGRAFIA: Cota Zero

FOTOS:

ADRIA GOULA

RENDER:

ADAM KAMINSKI 


REDACCIO PROJECTE :    

HIVERN 2018

PEM:    

37.000.000€

SUPERFICIE:  

28.000m2

bottom of page