top of page

Valdepins Recycling Facilities

 

Aquest encàrrec es centra en el disseny d’un edifici de serveis , la urbanització i organització dels espais de manipulació de residus per a una planta de triatge al polígon industrial de Valldepins II. Ulldecona.
Últimament el despatx per alguna raó ha estat mes enfocat  a resoldre encàrrecs del sector industrial que d’altres sectors, per lo que ja comença a tenir certa experiència en edificis d’us laboral.
Ens sentim còmodes amb aquest tipus d’encàrrec per la possibilitat que ens lliuren de treballar amb conceptes de disseny, façanes i estructures no tant limitades.


 

PROMOTOR:    

VALORITZACIONS VALLDEPINS, SL

EMPLAÇAMENT:    

C/ PARIS. PARCEL·LA Nº 5 - P.I. VALLDEPINS II. 43550 ULLDECONA

 

AUTOR:    

SYLVIA FELIPE – JORDI TRUCO

EQUIP HYBRIDa:

MARCO VERDE
LAURA GOMEZ GARRIDO
NURIA GOMEZ GARRIDO

SUPERFICIE:    

4190,19 m²
 

El lloc (el baix Ebre) te unes característiques climàtiques força extremes, tant d’exposició solar intensa com de zona de vent intens. A demes el despatx ja havia construït en aquesta zona i es coneixedor de la agressivitat de la llum solar sobre alguns materials o pintures i de la forta necessitat de protegir se’n.

El projecte pretén definir una volumetria per al edifici de serveis de geometria no regular, mes aviat de formes suaus i sense arestes marcades, això es possible per que el programa de l’edifici es força flexible o mes aviat poc rígid termes de organització interna o formalització. I al fi i al cap les obertures a la llum son del tipus oficina no compartimentant la façana.

La nostra idea es definir aquest cos de tal forma que estructura i volumetria siguin el mateix, per aquesta raó es crea una volumetria definida per l’estructura i es recobreix amb una pell lleugera que s’hi adaptarà i que serà a la vegada el filtre lumínic, que mantindrà tot el interior de l’edifici en condició de incidència no directe. Els paraments verticals seran bàsicament de vidre i aniran en un pla diferent al de l’estructura i pell. Aquest Umbral es compondrà de múltiples peces penjades d’uns tensors que aniran de pilar a pilar, quedant estructura i Umbral fora dels tancaments.

L’edifici es l’equipament de la planta de tractament de residus industrials no orgànics., tals com plàstic, cartró i vidre. Per tant per a nosaltres ha estat molt important fer una recerca per que l’element que fa de filtre de llum i que a la vegada  defineix aquesta volumetria fos d’algun material de reciclat. Amb això complíem tres factors, un recuperar un material de rebutgi que ja no es útil per a res mes i tornar li a donar us. Per altra banda aconseguir un aspecte en façana molt singular a un cost molt raonable. I per finalitzar donàvem sentit al propi edifici que estàvem construint tancant un cicle vital de elaboració , reciclatge i reutilització. Cal dir que la propietat sintonitza immediatament amb la idea.
 

PROMOTOR:    

VALORITZACIONS VALLDEPINS, SL

GESTIO DE CONTRACTACIO:    

HYBRIDa 

MANAGEMENT OBRA:    

HYBRIDa – SYLVIA FELIPE

EMPLAÇAMENT:    

C/ PARIS. PARCEL·LA Nº 5 - P.I. VALLDEPINS II. 43550 ULLDECONA

 

AUTOR:    

SYLVIA FELIPE – JORDI TRUCO

EQUIP HYBRIDa:

MARCO VERDE
LAURA GOMEZ GARRIDO
NURIA GOMEZ GARRIDO

RENDERS:

LAIA ESPINO

LUCIO RAPANELLI

COL.LABORADORS EXTERNS:
ESTRUCTURES: GMK ASSOCIATS. SL
INSTAL.LACIONS: AE-T ENGINYERIA
INGENYERIA DE FAÇANES – METALISTERIA: CALDERERIA DELGADO


REDACCIO PROJECTE 

EXECUTIU - ABRIL 2009
BASIC – OCTUBRE 2008

EXECUCIO:        

INICI D’OBRES 1 DE JUNY DE 2009

PEM:  

1.303.160,00 € 

SUPERFICIE:    

4190,19 m²
 

bottom of page