Tembo Suites Port Forum at Area Besos Digital Newspaper

L’Ajuntament de Sant Adrià del Besos concedeix la Llicencia urbanística per a la construcció d’un nou Hotel-Apartament al Port Fòrum. El projecte es el resultat del concurs guanyat per els estudis d’arquitectura, HYBRIDa i aZCON. En les bases del concurs es comunicava que el desenvolupament del projecte basic s’incorporaria a HYBRIDa i aZCON l’estudi d’arquitectura D388.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square