Tembo Suites and Apartments a Area Besos Digital Newspaper

L’Ajuntament de Sant Adrià del Besos concedeix la Llicencia urbanística per a la construcció d’un nou Hotel-Apartament al Port Fòrum.


Concurs guanyat per HYBRIDA (Jordi Truco, Sylvia Felipe), AZCON (Antonio Sanmartin). Execucio d' obra a carrec de D388 (Jaume Font). construccio a carrec de Copcisa.


Featured Posts
Recent Posts