top of page

Tembo Suites and Apartments, HYBRIDa + aZCON visita a dos mesos de final d'obra. Novembre 2023.

Aquest nou edifici entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs ha estat dissenyat amb criteris de sostenibilitat tant en el procés de disseny, en la selecció dels materials com en els sistemes de construcció. Cal remarcar tambe la lògica de l’atri com a element de filtre climàtic, el sistema de balcons lleugers situats al voltant de l’edifici  i l’acurada proporció dels buits respecte el ple permet que totes les estances gaudeixin de ventilació creuada, i d’una ajustada radiació solar.

Amb tot, es pretén una reducció de consum d’energia d’un 70% respecte d’un edifici estàndard actual per què fa a la demanda i el consum energètic. Reducció d’impactes dels materials (energia, CO2) d’un 60% respecte de la construcció estàndard. En tot el conjunt es proposa l’ús d’aparells d’alta eficiència que redueixen el consum d’energia primària;

TEMBO BCN SUITES / PORT FORUM BARCELONA

 

COMPETITION WINER:

HYBRIDa (Jordi Truco, Sylvia Felipe), aZCON (Antonio Sanmartín).

 

AUTORS, ARCHITECTS OF RECORD:    

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartín

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

 

TECHNICAL PROJECT DEVELOPMENT:

AZCON ARCHITECTURES, Antonio Sanmartín

HYBRIDA, Sylvia Felipe, Jordi Truco

D388 ARQUITECTURA, Jaume Font

 

SITE WORKS DIRECTION:

D388 ARQUITECTURA, Jaume Font

 

DEVELOPER CONSTRUCTION:

COPCISA

 

INVESTOR:

STAHLER REAL STATE, Joachim Stahler

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page