top of page

Tembo Suites Port Forum a la Vanguardia Digital Newspaper


L’Ajuntament de Sant Adrià del Besos concedeix la Llicencia urbanística per a la construcció d’un nou Hotel-Apartament al Port Fòrum.


Concurs guanyat per HYBRIDA (Jordi Truco, Sylvia Felipe), AZCON (Antonio Sanmartin). Execucio d' obra a carrec de D388 (Jaume Font). construccio a carrec de Copcisa.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page