Tembo BCN Suites. Novembre 2021, L'edifici assoleix una alçada de 15 plantes.


l'edifici assoleix ja les 15 plantes, en breu agafara la cota maxima, i podrem començar a veure les primeres envolvents.

la façana de tancaments retrassada deixara en primer pla la pell de filtre solar per a les terraçes orientades a mar.


Concurs guanyat per HYBRIDA (Jordi Truco, Sylvia Felipe), AZCON (Antonio Sanmartin). Execucio d' obra a carrec de D388 (Jaume Font), construccio a carrec de Copcisa.

Featured Posts
Recent Posts