Tembo Suites and Apartments, Vista a la maqueta 1:70


HYBRIDa (Jordi Truco, Silvoa Felipe) i aZCON (Antonio Sanmartin), Fem visita al lloc on hi ha la maqueta que descriu la zona de l'atri i una de les façanes, juntament amb representant de Joachim Stahler, de part d'Andersen and Tax.


Concurs guanyat per HYBRIDA (Jordi Truco, Sylvia Felipe), AZCON (Antonio Sanmartin). Execucio d' obra a carrec de D388 (Jaume Font), construccio a carrec de Copcisa.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square