Tembo Suites and Apartments, Vista al lloc amb Joachim Stahler.


HYBRIDa (Jordi Truco, Silvoa Felipe) i aZCON (Antonio Sanmartin), fem visita al lloc juntament amb Joachim Stahler, de Stahler Real State Group, Jaume Font i amb el cap de la constructora COPCISA.


Concurs guanyat per HYBRIDA (Jordi Truco, Sylvia Felipe), AZCON (Antonio Sanmartin). Execucio d' obra a carrec de D388 (Jaume Font), construccio a carrec de Copcisa.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square